Zapewnienie zasobów ludzkich dla potrzeb utrzymania i rozwoju systemu informatycznego poprzez wynajem 10 specjalistów spełniających określone wymagania oraz posiadających kompetencje i doświadczenie

Plik pdf Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 6,11MB)

Plik pdf SIWZ (PDF 345KB)

Word (doc) Załączniki do wypełnienia (DOC 236KB)

Plik pdf Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF 393KB)

Plik pdf Załącznik nr 2 do IPU (PDF 93KB)

Plik pdf Załącznik nr 3 do IPU (PDF 93KB)

Plik pdf Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF 83KB)

Plik pdf Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF 159KB)

Plik pdf Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF 134KB)

Plik pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF 146KB)

Plik pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF 110KB)

Plik pdf Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (PDF 77,2KB)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2015-02-10

Data modyfikacji: 2015-02-10