Wsparcie techniczne oprogramowania narzędziowego Warstwy Analityczno – Raportowej (nr referencyjny: ZA.230.2.2021)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2021-05-12, rozmiar: 126 KB
SWZ
Data: 2021-05-12, rozmiar: 285 KB
Załącznik nr 1 formularz oferty
Data: 2021-05-12, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 2 JEDZ
Data: 2021-05-12, rozmiar: 11 KB
Załącznik nr 2a Instrukcja JEDZ
Data: 2021-05-12, rozmiar: 2 MB
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz wykonanych usług
Data: 2021-05-12, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 7 do SWZ wzór umowy
Data: 2021-05-12, rozmiar: 39 KB
Załącznik nr 8 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia
Data: 2021-05-12, rozmiar: 24 KB
Załącznik nr 9 do SWZ
Data: 2021-05-12, rozmiar: 13 KB
Odpowiedź na pytanie
Data: 2021-06-07, rozmiar: 363 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2021-06-14, rozmiar: 317 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-06-29, rozmiar: 555 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2021-05-12

Data modyfikacji: 2021-06-29