Usługa zabezpieczenia Aplikacji Web

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

doc SIWZ

doc Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

doc Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ

pdf Załącznik nr 2a do SIWZ – Instrukcja JEDZ

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

doc Załącznik nr 5-7 do SIWZ – Oświadczenia

doc Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

doc Załacznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

doc Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych usług

doc Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz osób

doc Załącznik nr 12 do SIWZ – Warunki kwalifikacji i oceny

doc Załącznik nr 13 do SIWZ – Zobowiązanie

doc Załącznik nr 15 do SIWZ – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

pdf Modyfikacja treści SIWZ-1

pdf Modyfikacja treści SIWZ-2

doc Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

pdf Odpowiedzi, modyfikacja treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert

doc Nowy, zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

pdf Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE

pdf Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DUUE

pdf Modyfikacja treści SIWZ

doc Nowy, zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz osób

pdf Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ

pdf Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
Data: 2018-01-22, rozmiar: 441 KB
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Data: 2018-02-06, rozmiar: 107 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2017-11-09

Data modyfikacji: 2018-02-06