Usługa utrzymania w ruchu informatycznego Systemu Informacji Oświatowej

pdf Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

doc SIWZ

doc Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

doc Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ

pdf Załącznik nr 2a do SIWZ

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

doc Załącznik nr 5-7 do SIWZ – Oświadczenia

doc Załącznik nr 8 do SIWZ – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

doc Załącznik nr 9 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

doc Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych usług

doc Załącznik nr 11 do SIWZ – wzór wykazu osób, które zostaną oddelegowane do realizacji zamówienia

doc Załącznik nr 12 do SIWZ – warunki kwalifikacji i oceny

doc Załącznik nr 13 do SIWZ – wzór zobowiązania do zachowania poufności

pdf Zmiana treści SIWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

pdf Treść sprostowania przesłana do publikacji w DUUE

pdf Treść sprostowania opublikowana w DUUE

pdf Zmiana treści SIWZ – 2

pdf Zmiana treści SIWZ – 3

doc Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

pdf Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

doc Dodany Załącznik nr 4 do Załącznika nr 3 do SIWZ – projektu umowy

doc Zmodyfikowany Załącznik nr 11 do SIWZ – wykaz osób

pdf Sprostowanie odpowiedzi

pdf Informacja z otwarcia ofert

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia
Data: 2018-02-06, rozmiar: 107 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2017-10-30

Data modyfikacji: 2018-02-06