Usługa serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

doc SIWZ

doc Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

doc Załącznik nr 2 do SIWZ

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ

doc Załącznik nr 5 do SIWZ

doc Załącznik nr 6 do SIWZ

doc Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf Informacja z otwarcia ofert

 pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2016-11-18

Data modyfikacji: 2016-11-18