Usługa oprogramowania modułu “Nauczyciel” będącego składową Systemu Informacji Oświatowej

doc SIWZ

doc Formularz oferty 

doc Załącznik nr 2 do SIWZ Informacja dotycząca podwykonawców

doc Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie

doc Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie

 doc Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie

 doc Załącznik nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

doc Załącznik nr 8 CV programisty JAVA

 doc Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie o zachowaniu poufności

doc Załącznik nr 11 do SIWZ wykaz wykonanej usługi

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pdf Ogłoszenie – unieważnienie postępowania

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2017-09-28

Data modyfikacji: 2017-09-28