Usługa hostingu serwisów internetowych Zamawiającego

doc SIWZ

doc Załącznik nr 1 do SIWZ

doc Załącznik nr 2 do SIWZ

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ

 doc Załącznik nr 5 do SIWZ

doc Załącznik nr 6 do SIWZ

doc Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

pdf Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

doc Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty

pdf Informacja z otwarcia ofert

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2017-04-27

Data modyfikacji: 2017-04-27