Usługi wsparcia technicznego do oprogramowania narzędziowego warstwy analityczno-raportowej Systemu Informacji Oświatowej, będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2018-02-27, rozmiar: 139 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-02-27, rozmiar: 201 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Data: 2018-02-27, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie JEDZ
Data: 2018-02-27, rozmiar: 185 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ instrukcja JEDZ
Data: 2018-02-27, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 5-7 do SIWZ - Oświadczenia
Data: 2018-02-27, rozmiar: 147 KB
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Data: 2018-03-08, rozmiar: 293 KB
Odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ
Data: 2018-03-22, rozmiar: 867 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-04-09, rozmiar: 368 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-04-20, rozmiar: 493 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2018-04-30, rozmiar: 116 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Anna Dróżdż

Wprowadził(a): Anna Dróżdż

Data wytworzenia: 2018-02-27

Data modyfikacji: 2018-04-30