„Usługi dostarczenia infrastruktury utrzymaniowej wraz z DRC (Disaster Recovery Center)” realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka Jakość Systemu Oświaty” (numer referencyjny ZA.230.4.2020)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2020-08-04, rozmiar: 130 KB
SIWZ
Data: 2020-08-04, rozmiar: 846 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ
Data: 2020-08-04, rozmiar: 622 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ
Data: 2020-08-04, rozmiar: 13 KB
Załącznik nr 3 wzór wykazu usług
Data: 2020-08-04, rozmiar: 602 KB
Załącznik nr 4 wzór wykazu osób
Data: 2020-08-04, rozmiar: 602 KB
Załącznik nr 5,6,7do SIWZ
Data: 2020-08-04, rozmiar: 598 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ formularz ofertowy
Data: 2020-08-04, rozmiar: 615 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ
Data: 2020-08-04, rozmiar: 615 KB
Załącznik nr 13 do SIWZ Klucz Publiczny
Data: 2020-08-04, rozmiar: 825 B
Załącznik nr 15 wizja lokalna
Data: 2020-08-04, rozmiar: 597 KB
Załącznik nr 16 Zobowiązanie
Data: 2020-08-04, rozmiar: 599 KB
Modyfikacja SIWZ zmiana wysokości wadium
Data: 2020-08-10, rozmiar: 347 KB
Sprostowanie przekazane do opublikowania w DUUE
Data: 2020-08-10, rozmiar: 69 KB
Modyfikacja SIWZ Usunięcie wpisu dot.wizji lokalnej
Data: 2020-08-11, rozmiar: 463 KB
Sprostowanie przekazane do opublikowania w DUUE
Data: 2020-08-11, rozmiar: 71 KB
Sprostowanie opublikowane w DUUE
Data: 2020-08-14, rozmiar: 67 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-09-04, rozmiar: 470 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-09-18, rozmiar: 1 MB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2020-08-04

Data modyfikacji: 2020-09-18