Usługa zabezpieczenia, przyśpieszania aplikacji (CDN – Content Delivery Network), zarządzenia i kopii bezpieczeństwa KSDO, realizowanej w ramach projektu pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka Jakość Systemu Oświaty” (numer referencyjny ZA.233.4.2020)

Załączniki

Ogloszenie opublikowane w DUUE
Data: 2020-08-18, rozmiar: 126 KB
SIWZ
Data: 2020-08-18, rozmiar: 846 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Data: 2020-08-18, rozmiar: 816 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ
Data: 2020-08-18, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ
Data: 2020-08-18, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 3 wzór wykazu usług
Data: 2020-08-18, rozmiar: 604 KB
Załącznik nr 4 wzór wykazu osób
Data: 2020-08-18, rozmiar: 602 KB
Załącznik nr 5,6,7do SIWZ
Data: 2020-08-18, rozmiar: 598 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ formularz ofertowy
Data: 2020-08-18, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ IPU
Data: 2020-08-18, rozmiar: 618 KB
Załącznik nr 12 identyfikator postępowania
Data: 2020-08-18, rozmiar: 11 KB
Załącznik nr 13 klucz publiczny
Data: 2020-08-18, rozmiar: 823 B
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-09-18, rozmiar: 496 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-10-06, rozmiar: 571 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2020-11-12, rozmiar: 103 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2020-08-18

Data modyfikacji: 2020-11-12