Usługa utrzymania w ruchu w trybie produkcyjnym wdrożonych elementów Krajowego Systemu Danych Oświatowych realizowana w ramach projektu pn. :Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Działanie 2.10: Wysoka Jakość Systemu Oświaty Numer Referencyjny: ZA.233.1.2020

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2020-03-13, rozmiar: 145 KB
SIWZ
Data: 2020-03-13, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Data: 2020-03-13, rozmiar: 643 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ
Data: 2020-03-13, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ
Data: 2020-03-13, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 3 wzór wykazu usług
Data: 2020-03-13, rozmiar: 605 KB
Załącznik nr 4 wzór wykazu osób
Data: 2020-03-13, rozmiar: 611 KB
Załącznik nr 5, 6,7 do SIWZ
Data: 2020-03-13, rozmiar: 598 KB
Załącznik nr 8 Formularz ofertowy
Data: 2020-03-13, rozmiar: 601 KB
Załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy
Data: 2020-03-13, rozmiar: 793 KB
Załącznik nr 14 do SIWZ Klucz publiczny
Data: 2020-03-13, rozmiar: 822 B
Modyfikacja treści SIWZ
Data: 2020-03-16, rozmiar: 494 KB
Zmodyfikowan załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Data: 2020-03-16, rozmiar: 643 KB
Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ wzór umowy
Data: 2020-03-16, rozmiar: 793 KB
Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ OPZ
Data: 2020-04-02, rozmiar: 643 KB
Modyfikacja SIWZ zmiana terminu składania ofert
Data: 2020-04-16, rozmiar: 173 KB
Sprostowanie przekazane do publikacji w DUUE
Data: 2020-04-16, rozmiar: 84 KB
Sprostowanie opublikowane w DUUE
Data: 2020-04-20, rozmiar: 83 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-05-05, rozmiar: 451 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-05-15, rozmiar: 517 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2020-03-11

Data modyfikacji: 2020-05-15