Świadczenie usługi infrastruktury utrzymaniowej wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi w ramach projektu: „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” (numer referencyjny: ZA.233.2.2021)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2021-05-26, rozmiar: 131 KB
SWZ
Data: 2021-05-26, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 1 formularz oferty
Data: 2021-05-26, rozmiar: 617 KB
Załącznik nr 2 JEDZ
Data: 2021-05-26, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 2a Instrukcja JEDZ
Data: 2021-05-26, rozmiar: 2 MB
Załącznik nr 6 wzór wykazu usług
Data: 2021-05-26, rozmiar: 602 KB
Załącznik nr 8 OPZ
Data: 2021-05-26, rozmiar: 112 KB
Załącznik nr 9 do SWZ IPU
Data: 2021-05-26, rozmiar: 631 KB
Załącznik nr 10 zobowiązanie
Data: 2021-05-26, rozmiar: 601 KB
Załącznik nr 11 do SWZ link do postępowania
Data: 2021-05-26, rozmiar: 13 KB
Sprostowanie opublikowane w DUUE
Data: 2021-05-31, rozmiar: 72 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2021-06-29, rozmiar: 406 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-07-08, rozmiar: 784 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2021-05-26

Data modyfikacji: 2021-07-08