Wykaz szkół i placówek oświatowych według typów

Podstawowe informacje dotyczące wykazu szkół i placówek oświatowych >>


Wykaz szkół i placówek oświatowych według typów na dzień 30 września 2018 r.

SŁOWNIKI

SŁOWNIKI

KOD* NAZWA TYPU SZKOŁY, PLACÓWKI PLIK XLS PLIK ZIP
 • 00001
Przedszkole 00001 (8,2 MB) 00001 (2,0 MB)

 • 00080
Zespół wychowania przedszkolnego 00080 (89 KB) 00080 (23 KB)

 • 00081
Punkt przedszkolny 00081 (1,3 MB) 00081 (322 KB)

 • 00003
Szkoła podstawowa 00003 (9,7 MB) 00003 (2,4 MB)

 • 00004
Gimnazjum 00004 (1,2 MB) 00004 (330 KB)

 • 00093
Branżowa szkoła I stopnia 00093 (1,2 MB) 00093 (307 KB)

 • 00020
Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 00020 (364 KB) 00020 (91 KB)

 • 00014_90
Liceum ogólnokształcące, Bednarska Szkoła Realna 00014_90

(2,9 MB)

00014_90

(707 KB)


 • 00016
Technikum 00016 (1,2 MB) 00016 (311 KB)

 • 00019
Szkoła policealna 00019 (2,1 MB) 00019 (503 KB)

 • 00021-33,
  66, 69-70, 82, 91-92
Szkoły artystyczne 00021-33_66
_69-70_82_91-92
(698 KB)
00021-33_66
_69-70_82_91-92
(159 KB)

 • 00057-58, 65
Placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych 00057-58_65

(473 KB)

00057-58_65

(121 KB)


 • 00037-44,
  64
Placówki oświatowo-wychowawcze, placówki artystyczne 00037-44_64

(633 KB)

00037-44_64

(162 KB)


 • 00045-47,
  74-75_83
Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 00045-47_74-75_83 (2,0 MB) 00045-47_74-75_83 (494 KB)

 • 00048-49
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne 00048-49 (733 KB) 00048-49 (190 KB)

 • 00050-54_76
Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 00050-54_76

(571 KB)

00050-54_76

(147 KB)


 • 00055-56
Bursa, Dom wczasów dziecięcych 00055-56 (181 KB) 00055-56 (50 KB)

 • 00100
Zespół szkół i placówek oświatowych 00100 (3,0 MB) 00100 (775 KB)

 • 00109
CUW (centrum usług wspólnych) 00109 (444 KB) 00109 (112 KB)

 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
podzial_terytorialny (391 KB) podzial_terytorialny (80 KB)

 • SŁOWNIKI SIO
slowniki (42 KB) slowniki (10 KB)

* – według słownika SIO

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2009-01-15

Data modyfikacji: 2019-03-18