SIO

Witamy na stronie Systemu Informacji Oświatowej

Strona ta w całości poświęcona jest obowiązującemu od 2005 roku Systemowi Informacji

Oświatowej. System ten w dotychczasowej wersji (“Stare SIO”) funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r.

W związku z tym spis w wersji 3.25 według stanu na dzień 10 i 30 września 2018 r.
był ostatnim spisem, w którym dane przekazywane były również w “Starym SIO”.

Więcej informacji tutaj

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2018-03-07

Data modyfikacji: 2020-01-07