Projekty zrealizowane

Centrum Informatyczne Edukacji realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie

Tytuł projektu 1:

“Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m.in. poprzez rozwój SIO”

Informacje ogólne:

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-01 z dnia 7 maja 2010 roku zmieniająca Decyzję nr UDA.POKL.03.01.01-00-001/09-00 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2009 roku

Cel projektu:

Celem realizowanego projektu jest stworzenie zmodernizowanego, usprawnionego i funkcjonalnego Systemu Informacji Oświatowej

Okres realizacji:

1.01.2009 – 30.04.2013

Budżet projektu:

16 800 000,00 zł


Tytuł projektu 2:

“Wdrożenie zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej”

Informacje ogólne:

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2011 o numerze UDA-POKL-03.01.01-00-001/11-00

Cel projektu:

Celem realizowanego projektu jest kompleksowe przygotowanie użytkowników do efektywnego korzystania ze zmodernizowanej wersji Systemu Informacji Oświatowej

Okres realizacji:

1.06.2011 – 30.04.2013

Budżet projektu:

5 000 000 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

kapital_ludzki unia_europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2010-08-20

Data modyfikacji: 2017-03-13