Tworzenie nowego pliku

 1. AdobeReader (pdf) Tworzenie nowego pliku – informacje podstawowe – (418 KB)
 2. AdobeReader (pdf) Przedszkole – (141 KB)
 3. AdobeReader (pdf) Punkt przedszkolny – (141 KB)
 4. AdobeReader (pdf) Zespół wychowania przedszkolnego – (142 KB)
 5. AdobeReader (pdf) Szkoła podstawowa – (391 KB)
 6. AdobeReader (pdf) Gimnazjum – (192 KB)
 7. AdobeReader (pdf) Liceum ogólnokształcące – (193 KB)
 8. AdobeReader (pdf) Liceum profilowane – (285 KB)
 9. AdobeReader (pdf) Technikum – (313 KB)
 10. AdobeReader (pdf) Zasadnicza szkoła zawodowa – (313 KB)
 11. AdobeReader (pdf) Szkoła policealna – (313 KB)
 12. AdobeReader (pdf) Zespół szkół – (278 KB)
 13. AdobeReader (pdf) Sześcioletnia  ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia – (354 KB)
 14. AdobeReader (pdf) Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia – (357 KB)
 15. AdobeReader (pdf) Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia – (378 KB)
 16. AdobeReader (pdf) Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia – (375 KB)
 17. AdobeReader (pdf) Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia – (354 KB)
 18. AdobeReader (pdf) Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia – (356 KB)
 19. AdobeReader (pdf) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – (268 KB)
 20. AdobeReader (pdf) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół – (169 KB)
 21. AdobeReader (pdf) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami – (284 KB)
 22. AdobeReader (pdf) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – (256 KB)
 23. AdobeReader (pdf) Pałac Młodzieży – (221 KB)
 24. AdobeReader (pdf) Centrum Kształcenia Praktycznego – (170 KB)
 25. AdobeReader (pdf) Centrum Kształcenia Ustawicznego bez szkół – (171 KB)
 26. AdobeReader (pdf) Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami – (249 KB)
 27. AdobeReader (pdf) Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego – (170 KB)
 28. AdobeReader (pdf) Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego – (169 KB)
 29. AdobeReader (pdf) Ośrodek politechniczny – (224 KB)
 30. AdobeReader (pdf) Kolegium nauczycielskie – (219 KB)
 31. AdobeReader (pdf) Nauczycielskie kolegium języków obcych – (218 KB)
 32. AdobeReader (pdf) Placówka doskonalenia nauczycieli – (168 KB)
 33. AdobeReader (pdf) Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – (226 KB)
 34. AdobeReader (pdf) Jednostka samorządu terytorialnego – (168 KB)
 35. AdobeReader (pdf) Kuratorium oświaty – (219 KB)
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2011-06-30

Data modyfikacji: 2018-08-17