Status prawny

Centrum Informatyczne Edukacji  działa na podstawie:

  1. Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
  1. Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
  1. Zarządzenie Nr 22 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji (Plik PDF 354 KB)
  1. Zarządzenia Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.
Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.

STATUT Centrum Informatycznego Edukacji (Plik PDF 1,18MB)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2016-12-07

Data modyfikacji: 2020-09-16