Komunikat z dnia 9 września 2016 r.

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r [1]., kontynuują naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, nie należy traktować jako uczniów powtarzających klasę. Uczniowie ci nie powinni zatem być wykazywani w tabeli U1. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas – informacje uzupełniające. W kolumnie 1 tej tabeli powinni być natomiast wykazani ci uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji do klasy II.

Uczniowie urodzeni w roku 2009, kontynuujący naukę w klasie I powinni natomiast zostać wykazani w tabeli U2. Uczniowie na koniec poprzedniego roku szkolnego wg klas – informacje uzupełniające, w kol. 3. W kolumnie tej powinni zostać wykazani także uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji (powtarzają klasę).


[1] Zob. art. 9 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016.35).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2016-09-09

Data modyfikacji: 2017-03-03