Komunikat z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zbliża się termin kolejnych edycji SIO wg stanu na 10 i 30 września 2016 r. Zmiany w aplikacji opisane są w instrukcjach i dostępne na stronie http://cie.men.gov.pl/index.php/sio-slowniki-i-tabele-pomocnicze.html, zaznaczone kolorem żółtym.

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy szkół policealnych, które od tej edycji oznaczone będą jako szkoły „bez kategorii”. Rozróżnienie na szkoły dla „młodzieży” i dla „dorosłych” odbywać się będzie na poziomie trybów nauki (tryb dzienny – szkoła dla młodzieży, tryby stacjonarny, zaoczny i na odległość – szkoła dla dorosłych).

Ma to duże znaczenie przy imporcie danych z poprzednich edycji. Ponieważ wiersz „kategoria uczniów” (wiersz 32 w tabeli I1. Identyfikacja) jest nieedytowalny (nie można zmienić kategorii przy imporcie danych), samodzielne szkoły policealne będą musiały utworzyć identyfikację i wprowadzić wszystkie dane od nowa. W przypadku szkół w jednostkach złożonych (zespoły, SOSW, CKU ze szkołami) można będzie wykonać import danych, następnie usunąć z tej jednostki szkołę policealną i założyć ją od nowa. Wypełniając dane identyfikacyjne należy wybrać odpowiednie dla danej szkoły tryby nauki.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2016-08-16

Data modyfikacji: 2016-10-27