Dlaczego dla danego zawodu nie można wybrać innego cyklu kształcenia?

W zasadniczych szkołach zawodowych oraz w szkołach policealnych należy zaznaczyć długość cyklu kształcenia. W programie dla danych zawodów kontrolowana jest długość cyklu kształcenia – musi on być taki, jaki jest przewidziany dla danego zawodu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, […]