Czy wykazując liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne należy ucznia, który chodzi na dwa rodzaje zajęć liczyć dwa razy? Licząc w ten sposób może się okazać, że uczniów uczęszczających np. na zajęcia przedmiotowe jest więcej niż uczniów w szkole, gdyż ww. zajęcia organizowane są w ramach tzw. godzin karcianych, a jeden uczeń może uczęszczać na więcej niż jedne zajęcia.

Tak, ucznia, który chodzi np. na dwa rodzaje zajęć przedmiotowych wykazujemy dwa razy.