Jakie wypadki należy wykazać w tabeli WYP6 – Wypadki?

W tabeli WYP 6 należy wykazać tylko wypadki uczniów/wychowanków, które miały miejsce w czasie, gdy osoby te znajdowały się pod opieką szkoły/placówki oświatowej. Nie należy wykazywać wypadków, którym uległy dzieci i młodzież bez związku z pobieraniem nauki czy przebywaniem pod opieką placówki oświatowej.

 

Za jaki okres należy wykazać wypadki w tabeli WYP6?

W spisie wg stanu na dzień 31 marca wykazuje się wypadki, które zdarzyły się od początku roku szkolnego do końca marca. W spisie wg stanu na dzień 30 września wykazuje się wypadki, które miały miejsce w poprzednim roku szkolnym.

 

W jaki sposób wypełnić tabelę dotyczącą wypadków – WYP6?

Aby dodać wypadek należy posłużyć się klawiszem "Dodaj" znajdującym się pod tabelą WYP6. Po kliknięciu na klawisz "Dodaj" wyświetli się wiersz dla jednego wypadku, który należy wypełnić. Należy dodać tyle wierszy ile jest wypadków. Na ekranie widocznych jest pięć wypadków. Jeżeli zdarzyło się więcej wypadków w celu zobaczenia tych wypadków należy posłużyć się pionowym suwakiem […]