Jak wykazać w pliku jednej szkoły oddziały o różnej specyfice podstawowej np. ogólnodostępne, integracyjne, specjalne?

Jeżeli w jednej szkole istnieją oddziały o różnej specyfice podstawowej lub specyfice uzupełniającej np. ogólnodostępne, integracyjne, sportowe itp. to należy każdą z tych grup oddziałów wykazać w osobnej tabeli U3.1. Specyfikę oddziału należy zaznaczyć w każdej tabeli U3.1 w polu "specyfika podstawowa" i dodatkowo (jeżeli występują) zaznaczyć odpowiednie specyfiki w oknie "specyfiki uzupełniające".

 

W jaki sposób można dodać tabelę U3.1?

Aby dodać tabelę U3.1 należy z lewej strony ekranu na tzw. drzewku odnaleźć i rozwinąć zakładkę "Uczniowie". Należy ją tak długo rozwijać, aż pojawi się zakładka "Uczniowie według klas" i po zaznaczeniu jej na niebiesko prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj U3.1".

 

W jaki sposób usunąć tabelę U3.1?

Aby usunąć zbędną tabelę U3.1 należy z lewej strony ekranu na tzw. drzewku odnaleźć i rozwinąć zakładkę "Uczniowie". Należy ją tak długo rozwijać, aż pojawi się zakładka "Uczniowie według klas". Po rozwinięciu tej zakładki będą widoczne wszystkie tabele U3.1. Należy stanąć na tabeli do usunięcia i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Usuń".