Co zrobić, jeżeli z powodu awarii komputera zostały utracone dane z poprzedniego spisu i dysponujemy tylko plikiem wysłanym do organu prowadzącego?

Aplikacja SIO umożliwia odzyskanie danych za pomocą opcji "Transformacja plików SIO". Opcja ta działa na plikach z rozszerzeniem exp i umożliwia rozkodowanie tych plików do postaci pliku z rozszerzeniem xml. Większość danych po rozkodowaniu pliku jest widoczna w niezmienionej postaci z wyjątkiem danych wrażliwych podlegających ochronie danych osobowych (numery PESEL kadry pedagogicznej i numer identyfikacyjny […]

 

W jaki sposób poprawić w pliku po transformacji zakodowanie pesele?

Należy rozwinąć zakładkę "Kadra pedagogiczna" znajdującą się po lewej stronie ekranu na tzw. drzewku i zaznaczyć numer PESEL nauczyciela. Następnie prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Zmień Pesel"; pojawi się okno z zakodowanym numerem PESEL, który można w tym miejscu zmienić.