Dlaczego organ prowadzący nie może scalić pliku dostarczonego przez szkołę?

Powodem niemożności scalenia pliku przez organ prowadzący może być to, że plik został utworzony w starszej wersji programu. Szkoła/placówka musi sprawdzić, w jakiej wersji programu SIO pracowała. Jeżeli okaże się, że była to wersja z poprzedniego spisu, wówczas musi ściągnąć nową wersję programu i za pomocą opcji "Nowa struktura z otwartego pliku" lub "Nowa struktura […]

 

Czy istnieje możliwość obejrzenia przez organ scalający danych w pliku z rozszerzeniem exp dostarczonym przez szkołę/placówkę?

Oczywiście organ może obejrzeć dane dostarczone przez szkołę/placówkę: – po scaleniu pliku można w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Raport szczegółowy html"; raport otwiera się w przeglądarce internetowej po wybraniu w oknie dialogowym pozycji "Raporty jednostek scalonych" i pozwala wyświetlić scalone placówki i obejrzeć wszystkie tabele wypełnione przez te placówki – przed scaleniem pliku organ może […]