W kolumnie 4 tabeli W2.Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wyskakuje błąd, gdy wpiszę kwotę niższą niż 1.350 zł. Pracownik niepedagogiczny zatrudniony w mojej szkole na niepełny etat zarabia mniej niż 1.350 zł.

Zgodnie z instrukcją merytoryczną w kolumnie 4 średniomiesięczną wysokość wynagrodzeń należy podać w przeliczeniu na etat (tj. ogólną kwotę wynagrodzeń wszystkich pracowników za marzec podzieloną przez liczbę etatów. Nieperiodyczne składniki wynagrodzenia (np. dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy) należy podawać uśrednione w stosunku rocznym (w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty).