Czy możliwa jest praca zespołowa przy wypełnianiu pliku SIO?

Wypełniając SIO można pracować zespołowo, ale nie jednocześnie na tym samym pliku. Jedna osoba musi być osobą prowadzącą plik podstawowy; osoba ta generuje nowy plik i udostępnia (kopiuje) go zainteresowanym (np. na dyskietce, płycie, pendrivie). Inne osoby udostępniony plik wgrywają do swoich komputerów (na których mają zainstalowaną nową wersję programu SIO), otwierają go za pomocą […]