W jaki sposób dodać do szkoły podstawowej oddziały przedszkolne?

Oddziały przedszkolne można dodać do szkoły podstawowej na etapie tworzenia pliku szkoły podstawowej poprzez zaznaczenie oddziału przedszkolnego w oknie "Część składowa". Można także dodać oddział przedszkolny do wygenerowanego już pliku szkoły podstawowej. Należy wówczas na drzewku z lewej strony ekranu stanąć na zakładce z nazwą szkoły podstawowej i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj Oddziały". […]

 

W jaki sposób usunąć z pliku szkoły podstawowej oddziały przedszkolne?

Aby usunąć oddziały przedszkolne z pliku szkoły podstawowej należy na drzewku z lewej strony ekranu rozwinąć zakładkę "Uczniowie". Po rozwinięciu pojawią się dwie zakładki: "Szkoła podstawowa" i "Oddziały przedszkolne". Należy zaznaczyć na niebiesko zakładkę "Oddziały przedszkolne" i prawym klawiszem uaktywnić funkcję "Usuń".