W jaki sposób można wykorzystać plik z poprzedniego spisu do utworzenia pliku w aktualnym spisie?

Po zainstalowaniu programu dla aktualnego spisu można posłużyć się plikiem z poprzedniego spisu na trzy sposoby: – w funkcji “Plik” znajduje się opcja “Nowy”, która umożliwia utworzenie pliku za pomocą przycisku “Jednostka na podstawie poprzedniego spisu”, – w funkcji “Narzędzia” znajduje się opcja “Nowa struktura z otwartego pliku”, która umożliwia wygenerowanie tabel szkoły/placówki na podstawie […]

 

Dlaczego nie ma możliwości zapisania wprowadzonych zmian w pliku z rozszerzeniem xml?

W związku z licznymi problemami ze schematem xml, który jest tworzony przez różnego rodzaju integratory i bardzo często nie zawiera wszystkich tabel wymaganych w SIO, edycja plików SIO z rozszerzenie xml została zablokowana. Aby można było taki plik edytować należy stworzyć nową strukturę z tego pliku i zaimportować dane. Program sprawdzi ewentualne błędy i dołoży […]