Jakie wydatki i za jaki okres należy wykazać w tabeli KO1?

W tabeli KO1 należy wykazać tylko wydatki na prowadzenie szkół (i przedszkoli), klasyfikowane w dziale 801 "Oświata i wychowanie". Z działu 801, oprócz wydatków klasyfikowanych w rozdziale właściwym dla danego typu szkoły, należy wykazać także wydatki poniesione przez szkołę z rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli". Należy uwzględnić także wydatki poniesione w rozdziałach 80149 i 80150. […]

 
 

Czy należy wykazać wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek w tabeli KO1?

Nie należy tych wydatków wykazywać, ponieważ nie są to wydatki na kształcenie. Świetlice szkolne są klasyfikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", którego to działu nie należy wykazywać w SIO. Stołówek szkolnych także nie wykazuje się w SIO, mimo że są klasyfikowane w dziele 801 "Oświata i wychowanie".