Czy w tabeli KO1 należy uwzględnić środki pozyskane w ramach projektów unijnych?

W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST lub organy administracji rządowej w tabeli KO1 uwzględniamy środki pochodzące z programów UE, o ile są one wydatkowane w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej uwzględnianych w SIO (zgodnie z opisem w instrukcji). W przypadku szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST lub administracja rządowa, należy […]