Jak prawidłowo należy wypełnić ogólny staż pracy nauczyciela i staż pedagogiczny?

Staż pracy ogólny – należy podać staż pracy obliczony jak do ustalenia dodatku za wysługę lat (jeśli jednak wynosi on więcej niż 20 lat należy podać jego faktyczną wartość). Staż pracy pedagogiczny – należy podać staż pracy w charakterze nauczyciela i na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne. Jeżeli nauczyciel ma dwa stosunki pracy […]