Jak wykonać import danych?

W funkcji "Narzędzia" znajduje się opcja "Import danych", która umożliwia import wszystkich lub wybranych danych z pliku utworzonego w poprzednim spisie do nowego pliku wygenerowanego w nowej strukturze dla aktualnego spisu. Import można wykonać w każdym momencie, można go powtarzać dowolną ilość razy lub importować dane z kilku różnych plików (np. z plików wygenerowanych w […]

 

Co oznacza znak zakazu przy imporcie danych w pliku źródłowym?

Znak zakazu przy zakładkach w pliku źródłowym oznacza, że danego elementu w ogóle się nie importuje lub importuje się tylko elementy podrzędne. W pliku źródłowym przy nazwie samodzielnej szkoły/placówki oraz przy identyfikacji tej szkoły/placówki znajduje się znak zakazu, który oznacza, że tych zakładek się nie importuje, ponieważ już są utworzone. W pliku źródłowym przy nazwie […]