Co należy zrobić, aby zmienić dane błędnie wprowadzone w identyfikacji?

Po wypełnieniu identyfikacji i po wybraniu przycisku “Zakończ” zostaną wygenerowane tabele, które są przewidziane w aktualnym spisie dla danego typu jednostki i od tej chwili nie można zmienić w tabeli identyfikacji kluczowych danych dotyczących charakteru jednostki (np. wiersza “Typ”, “Kategoria uczniów” i wielu innych wierszy, które są wyszarzane i mają bladoniebieskie napisy – pole wyboru […]

 

Przy tworzeniu identyfikacji został wybrany zły typ placówki, czy można zmienić typ w już wygenerowanym pliku?

Niestety nie można zmienić pola z typem szkoły/placówki. Po wypełnieniu identyfikacji i po wybraniu przycisku “Zakończ” generują się tabele, które są przewidziane w aktualnym spisie dla danego typu jednostki i od tej chwili nie można zmienić w tabeli identyfikacji kluczowych danych dotyczących charakteru jednostki. Wiersz “Typ” jest wierszem najważniejszym, ponieważ to właśnie od tego, co […]