Co zrobić, jeżeli przy wykonywaniu eksportu danych nie drukuje się automatyczne raport "Zestawienia zbiorczego"?

Jeżeli podczas eksportu nie wydrukował się automatycznie raport "Zestawienia zbiorczego" można ten raport wydrukować w dowolnym momencie. Należy w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Zestawienie zbiorcze", aby wyświetlił się ten sam raport, który powinien wydrukować się automatyczne. W oknie "Raport SIO" w lewym górnym rogu znajduje się: – przycisk z symbolem drukarki, który umożliwia wydrukowanie raportu […]

 

Jaki plik i jakie wydruki szkoła/placówka ma obowiązek dostarczyć do organu scalającego dane?

Obowiązkiem szkoły/placówki jest dostarczenie do organu prowadzącego (lub organu wpisującego do ewidencji w przypadku szkół/placówek niepublicznych) pliku z rozszerzeniem exp wygenerowanego za pomocą opcji "Eksportuj do jednostki prowadzącej". Jest to plik, który ma zakodowane dane wrażliwe podlegających ochronie danych osobowych (numery PESEL kadry pedagogicznej i numer identyfikacyjny nadany dla celów przeprowadzenia egzaminów). Wraz z plikiem […]