W jaki sposób wypełnić tabelę dotyczącą wypadków – WYP6?

Aby dodać wypadek należy posłużyć się klawiszem "Dodaj" znajdującym się pod tabelą WYP6. Po kliknięciu na klawisz "Dodaj" wyświetli się wiersz dla jednego wypadku, który należy wypełnić. Należy dodać tyle wierszy ile jest wypadków.
Na ekranie widocznych jest pięć wypadków. Jeżeli zdarzyło się więcej wypadków w celu zobaczenia tych wypadków należy posłużyć się pionowym suwakiem po prawej stronie tabeli.
Aby wprowadzić rok urodzenia (kolumna 1) należy dwa razy kliknąć myszą w tym polu – jest to jedyne pole w tej tabeli, w którym wpisuje się wartość. Pozostałe pola są polami, w których w celu wypełnienia należy posługiwać się rozwijanymi listami wyboru.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06