W jaki sposób w tabeli U3.1 wykazać kilka zawodów, w których odbywa się kształcenie w szkole?

Tabela U3.1 jest tabelą wielokrotną, tzn., że w przypadku występowania w jednej szkole wielu zawodów trzeba wypełnić tabelę U3.1 osobno dla każdego zawodu.
Tabel U3.1 musi być tyle ile zawodów. W związku z tym należy na drzewku z lewej strony ekranu odszukać zakładkę "Uczniowie" i po rozwinięciu jej odszukać zakładkę "Uczniowie według klas" i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj U3.1".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06