W jaki sposób usunąć tabelę JMN1 – “Nauczanie j.mniejszości narodowej, etnicznej lub j.regionalnego”?

Niestety nie można w prosty sposób usunąć tabeli JMN1.
Aby usunąć niepotrzebnie wygenerowaną tabelę JMN1 należy utworzyć nową strukturę z pliku już wygenerowanego. W tym celu należy przy otwartym pliku wybrać opcję “Nowa struktura z otwartego pliku”. Gdy pojawi się identyfikacja należy w ostatnim wierszu identyfikacji dotyczącym nauczania języka mniejszości wybrać z listy “nie”.
Po użyciu przycisku “Zakończ” zostanie zamknięte okno z identyfikacją i wygenerują się puste tabele dla szkoły (tabeli JMN1 już nie będzie).
Następnie automatycznie pojawi się okno “Zapisz plik jednostki”, w którym w polu “Nazwa pliku” należy zmienić proponowaną nazwę pliku (zmiana nazwy pliku jest konieczna, aby nie skasować danych już wprowadzonych).
Po zapisaniu pliku pojawi się automatycznie okno “Import danych”, które pozwoli dokonać importu wprowadzonych już wcześniej danych do pliku nowo utworzonego.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06