W jaki sposób usunąć tabelę DOW1 – “Uczniowie/wychowankowie według odległości i miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni”?

Niestety nie można w prosty sposób usunąć tabeli DOW1.
Aby usunąć niepotrzebnie wygenerowaną tabelę DOW1 należy utworzyć nową strukturę z pliku już wygenerowanego. W tym celu należy przy otwartym pliku wybrać opcję “Nowa struktura z otwartego pliku”. Gdy pojawi się identyfikacja należy w wierszu “Szkoła obwodowa” wybrać z listy “nie”.
Po użyciu przycisku “Zakończ” zostanie zamknięte okno z identyfikacją i wygenerują się puste tabele dla szkoły (tabeli DOW1 już nie będzie).
Następnie automatycznie pojawi się okno “Zapisz plik jednostki”, w którym w polu “Nazwa pliku” należy zmienić proponowaną nazwę pliku (zmiana nazwy pliku jest konieczna, aby nie skasować danych już wprowadzonych).
Po zapisaniu pliku pojawi się automatycznie okno “Import danych”, które pozwoli dokonać importu wprowadzonych już wcześniej danych do pliku nowo utworzonego.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06