W jaki sposób można wykorzystać plik z poprzedniego spisu do utworzenia pliku w aktualnym spisie?

Po zainstalowaniu programu dla aktualnego spisu można posłużyć się plikiem z poprzedniego spisu na trzy sposoby:
– w funkcji “Plik” znajduje się opcja “Nowy”, która umożliwia utworzenie pliku za pomocą przycisku “Jednostka na podstawie poprzedniego spisu”,
– w funkcji “Narzędzia” znajduje się opcja “Nowa struktura z otwartego pliku”, która umożliwia wygenerowanie tabel szkoły/placówki na podstawie otwartego pliku utworzonego w poprzednim spisie,
– w funkcji “Narzędzia” znajduje się opcja “Nowa struktura z zewnętrznego pliku”, która umożliwia wygenerowanie szkoły/placówki przy pomocy pliku z poprzedniego spisu bez potrzeby otwierania tego pliku.
Wszystkie trzy możliwości zostały dokładnie opisane w instrukcji technicznej oraz w “Centrum pomocy SIO”.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06