W jaki sposób dodać do szkoły podstawowej oddziały przedszkolne?

Oddziały przedszkolne można dodać do szkoły podstawowej na etapie tworzenia pliku szkoły podstawowej poprzez zaznaczenie oddziału przedszkolnego w oknie "Część składowa".
Można także dodać oddział przedszkolny do wygenerowanego już pliku szkoły podstawowej. Należy wówczas na drzewku z lewej strony ekranu stanąć na zakładce z nazwą szkoły podstawowej i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj Oddziały". Następnie pojawi się okno "Identyfikacja szkoły/placówki", w którym należy zaznaczyć oddział przedszkolny w oknie "Część składowa".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06