Przy tworzeniu identyfikacji został wybrany zły typ placówki, czy można zmienić typ w już wygenerowanym pliku?

Niestety nie można zmienić pola z typem szkoły/placówki.
Po wypełnieniu identyfikacji i po wybraniu przycisku “Zakończ” generują się tabele, które są przewidziane w aktualnym spisie dla danego typu jednostki i od tej chwili nie można zmienić w tabeli identyfikacji kluczowych danych dotyczących charakteru jednostki.
Wiersz “Typ” jest wierszem najważniejszym, ponieważ to właśnie od tego, co zostanie wybrane w tym wierszu zależy, jakie tabele się wygenerują.
W związku z tym, aby zmienić typ należy jeszcze raz wygenerować daną szkołę/placówkę (w funkcji “Plik” należy wybrać opcję “Nowy” i kolejno przycisk “Nowa jednostka”).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06