Nauczycielowi od 4 września zmienia się wymiar stażu pracy (a co za tym idzie wysokość dodatku stażowego). Wypłacony na początku września dodatek stażowy zgodny jest z poprzednim wymiarem stażu pracy. Program SIO sygnalizuje, że wymiar stażu pracy powinien zgadzać się z wysokością dodatku stażowego. Co zrobić?

Podwyższenie wysokości dodatku stażowego obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym zmienił się wymiar stażu pracy (w powyższym przykładzie od października). Innymi słowy, wszystko jest w porządku, należy zignorować wygenerowane przez program SIO ostrzeżenie.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06