Nauczyciel pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy ma przyznane godziny ponadwymiarowe (zastępstwo za innego nieobecnego nauczyciela). Nie można tych godzin wykazać w SIO, co trzeba zrobić?

Osoba pracująca w niepełnym wymiarze nie może mieć przyznanych godzin ponadwymiarowych. Należy w tej sytuacji sporządzić aneks do umowy, uwzględniający większą liczbę godzin.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06