Jeżeli szkoła specjalna nie jest szkołą obwodową dla gminy, a organem prowadzącym jest powiat czy należy wykazywać dzieci, które są dowożone z różnych gmin, w tym spoza naszego rejonu starostwa spełniając art. 17 oraz art. 14 a ustawy o systemie oświaty?

W tabeli należy wykazywać odległość od szkoły lub ośrodka, do którego uczeń jest dowożony. Zgodnie z art. 14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub ośrodka. Kwestia obwodu w tym wypadku nie ma zastosowania. Tabela wykorzystywana do przekazywania danych przez szkoły obwodowe została automatycznie przeniesiona do szkół specjalnych i ośrodków.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06