Jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w różnych typach szkół (np. szkoła podstawowa i gimnazjum), to czy takie kwalifikacje wykazujemy dla każdego typu czy dla typu szkoły, w której uczy?

W tabeli N7 należy wykazać (dla każdego przedmiotu, którego nauczyciel uczy) kwalifikację określającą najwyższy typ szkoły, w którym może uczyć (w tym przypadku będzie to gimnazjum).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06