Jakie wydatki i za jaki okres należy wykazać w tabeli KO1?

W tabeli KO1 należy wykazać tylko wydatki na prowadzenie szkół (i przedszkoli), klasyfikowane w dziale 801 "Oświata i wychowanie".
Z działu 801, oprócz wydatków klasyfikowanych w rozdziale właściwym dla danego typu szkoły, należy wykazać także wydatki poniesione przez szkołę z rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli".
Należy uwzględnić także wydatki poniesione w rozdziałach 80149 i 80150. Rozdział 80149 wprowadzono w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, a rozdział 80150 w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach.
W spisie wg stanu na dzień 31 marca wykazuje się wydatki wraz ze zobowiązaniami za poprzedni rok kalendarzowy (nie należy wykazywać zobowiązań za wcześniejsze lata).
W spisie wg stanu na dzień 30 września wykazuje się wydatki wraz ze zobowiązaniami za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06