Jakie raporty szkoła/placówka ma obowiązek dostarczyć do organu scalającego dane?

Wraz z plikiem z rozszerzeniem exp należy dostarczyć podpisany wydruk “Zestawienia zbiorczego”. Jest to jedyny raport, który zgodnie z rozporządzeniem, jednostki prowadzące bazy danych SIO są obowiązane przekazywać do organów scalających dane.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06