Jakie konsekwencje ma błędne wypełnienie wiersza "Szkoła obwodowa"?

W wierszu "Szkoła obwodowa" należy wskazać "tak" lub "nie". Pojęcie to odnosi się wyłącznie do szkół podstawowych i gimnazjów (potocznie używa się też określenia "szkoła rejonowa"), dla których rada gminy ustala obwód.
Niezaznaczenie, że szkoła jest szkołą z ustalonym obwodem spowoduje, że nie wygeneruje się tabela OB2 dotycząca realizacji obowiązku szkolnego, a w przypadku szkół podstawowych także tabela OB1 dotycząca obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat. Nie wygeneruje się również tabela DOW1, dotycząca odległości od miejsca zamieszkania uczniów do szkoły oraz dowożenia uczniów.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06