Jakie konsekwencje ma błędne wypełnienie wiersza "Nauczanie j.mniejszości narodowej, etnicznej lub j.regionalnego"?

W identyfikacji w wierszu "Nauczanie j.mniejszości narodowej, etnicznej lub j.regionalnego" należy zaznaczyć "tak", jeżeli w szkole prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, w formach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).
Zaznaczenie "tak" spowoduje, że wygeneruje się tabela JMN1 dotycząca nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej.
Tabeli JMN1 nie można w prosty sposób dodać czy usunąć.
Zaznaczenie "tak" w sytuacji, gdy w szkole nie ma nauczania języka mniejszości będzie skutkowało tym, że trzeba będzie utworzyć nową strukturę z pliku już wygenerowanego, aby tabela JMN1 zniknęła.
Zaznaczenie "nie" w sytuacji, gdy w szkole jest prowadzone nauczanie języka mniejszości będzie skutkowało tym, że trzeba będzie utworzyć nową strukturę z pliku już wygenerowanego, aby tabela JMN1 wygenerowała się.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06